Gestalt begeleiding voor adolescenten en/of ouders

Begeleiding vanuit een Gestalt perspectief

Voor wie?

Als je adolescent bent (tussen 10-25)

-  en je wilt ook achter komen hoe je met "warm" contact kunt experimenteren. Dit is, op verzoek, ook beschikbaar in groepsvorm.

- als je een plaats nodig hebt om gehoord te worden

Ouders

Ouders/volwassenen die graag (weer) contact willen maken met adolescenten in het gezin of op het werk 

Gestaltbegeleiding

Soms stagneert een situatie en we weten niet hoe we er verandering in kunnen brengen. Deze situaties zijn vaak herkenbaar bij de gedachte "daar ga ik weer" of "daar gaat hij/zij weer". In de sessies gaan we de situatie in kaart brengen zodat je inzicht krijgt in hoe de situatie jouw beinvloed en andersom.  Waar nodig zullen we kijken hoe de verschillende achtergronden van betrokkene partijen de situatie beinvloeden. Vaak zijn onzichtbare veronderstellingen of aannames aanwezig die voor onbegrip zorgen.

We onderzoeken samen jouw vraagstuk door steeds jouw ervaringen in het nu te plaatsen. Of je over het verleden vertelt of over iets dat komen gaat, jouw ervaringen spelen zich af in het nu. We onderzoeken samen welke oefeningen en experimenten jou kunnen ondersteunen om op een meer bevredigende manier met je situatie om te gaan. 

Een traject begint met een gratis orientatiegesprek van maximaal 1 uur. Hierna beslissen we samen of deze aanpak geschikt is. Als we besluiten om verder te gaan, maken we afspraken over het verloop van het traject en hebben iedere 5 sessies een evaluatiemoment.

Wees welkom om te bellen of het contactformulier in te vullen.