Wat is Gestalttherapie?

Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie

Gestalttherapie is de psychotherapie van het contact. Het heeft als doel je gewaarzijn en bewustzijn te vergroten waardoor jouw keuzes in het leven meer zichtbaar worden. 

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de Gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Wanneer je kiest voor de Gestaltbenadering, zal je merken dat de therapeut niet alleen bij jouw problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in jouw leven en hoe je ermee omgaat.
De aandacht is vooral gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan jouw gedachtes. Door je te concentreren om het lichamelijke en zintuiglijke, leer je om opnieuw contact te maken met jouw eigen beleving en op een creatieve manier met jouw problemen om te gaan.
Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

Iedereen heeft veiligheid nodig om de moeilijker emoties ruimte te geven en ik besteed daarom hier veel aandacht aan. Waar nodig kunnen we ook exploreren hoe jij je buiten de therapie je veilig kunt stellen.

Gestaltbegeleiding of coaching

Het manier van werken is  niet alleen gericht op grote problemen, maar kan ook ondersteunen wanneer je op zoek bent naar (meer) bewustwording van wie je bent en hoe je in het leven staat. Alleen al je verhaal vertellen kan opluchten en je nieuwe inzichten brengen.  

Wanneer je een bepaalde doel voor ogen heeft kan gestaltbegeleiding je ook helpen er authentieke vorm aan te geven. Een coachingstraject vanuit je werk hoort ook tot de mogelijkheden.

Bij  re-integratie en/of problemen op het werk

Het is ook mogelijk om een begeleidingstraject te volgen als er onderling problemen zijn, of je gaat re-integreren na ziek-zijn of andere omstandigheden.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een (oriëntatie)gesprek, wees welkom om te bellen of het contactformulier te gebruiken.